Tuesday, February 23, 2016

Survey Says..................

Sa tanang buhay ko, ni minsan hindi ako natanong sa political surveys. Kaya naman naisip ko na ako na lang mismo ang gumawa. Walang bayad o suhol, sarili ko lamang pagkukusa. Mahirap pero natapos ko rin.

Napansin ko lang:
1. Nag-aalangan sumagot ang ibang tao. Kapag sinabi kong personal survey ko lang at hindi commissioned (SWS/Pulse Asia), saka lang magpapa-unlak.
2. Hindi lahat, pero karamihan ng mga natanong ko sa Rosario at Jenny's ay para kina Binay at Poe, habang kay Duterte naman ang karamihan ng "yuppies" (ironically, marami sa kanila ay babae).
3. More or less, 20 ang nalapitan ko na hindi nakapagparehistro. Kaya hindi ko sila isinama sa survey.

This random survey was done from February 3 to 22.
I intentionally excluded my family members and friends from the survey.
The one-hundred respondents are all common folks: commuters, market vendors, students, and young & old professionals.
No specific class or age range
Area: Pasig City (Jenny's, Rosario, and Ortigas Center)

And now, for the results... Survey says..................
(Click on the image to view it in full.)